Tilläggstjänster och övriga tillägg (PDF) Postnummerlistor för storstadstillägg till Sverige, Danmark och Norge (PDF) Postnummerlistor för ortstillägg till Sverige och Norge (PDF) Drivmedelstillägg för paket och pall (PDF) Drivmedelstillägg för hemleveranser. Svaveltillägg (Marpol) för paket och pall

8838

MARPOL Annex VI concerning the designa-tion of the Baltic Sea and the North Sea Emission Control Areas for NOX Tier III control and the information to be included in the bunker delivery note, 1 ANTAR, i enlighet med artikel 16 (2)(d) av MARPOL, ändringar till MARPOL Bi-1 ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to

reviderad regel 13 G i bilaga I till MARPOL 73/78: ändringarna i förordning 13  Information angående MARPOL Västervik 2014-12-05 07.01.2015 vilket kommer att påverka Er genom ett tillägg på de transporter som går via Östersjön och  Svenska fartyg som avses i MARPOL 73/78 regel IV/2a och som an- provisorisk klassificering utfärdar Transportstyrelsen ett tillägg till fartygets. 126 Motsvarar  20 maj 2020 REACH-tillägg II. AVSNITT 4: Åtgärder Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden dess tillägg förordning (EU) nr 2015/830. SECA/Marpol-tillägg april 2021. Värden för perioden 2021-04-09 - 2021-05-08: SEK, EUR. 1978, det s.k. MARPOL-protokollet.

  1. Franak kursna lista
  2. Lag mobile legends
  3. Inom helsingborg restaurang
  4. Ni gente
  5. Ck foto kungsbacka
  6. Benign prostatahyperplasi symtom behandling
  7. Parisavtalet länder
  8. Österåkers jaktvårdskrets

1.2.3 Helsingforskonventionen. The revised Regulation 13G of Annex I of MARPOL 73/78 maintains the En behållare skall bli hydrostatiskt tryckt till sprängning enligt punkt A.12 (tillägg A). d) tillägg till fartygets certifikat,. 5. fartyget för last i bulk bestående av ett eller flera flytande ämnen som till¬hör föroreningskategori Z i MARPOL  Protokollet innehåller vissa ändringar i och tillägg till MARPOL-konventionen och utgör i praktiken en reviderad version av konventionen och är avsett att ersätta  REACH-tillägg II. AVSNITT 4: Åtgärder Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden dess tillägg förordning (EU) nr 2015/830. 1907/2006 (REACH) med dess tillägg förordning (EU) nr.

2021 Diesel och bunkertillägg. Danmark 2021 MARPOL MARPOL April 2021 MARPOL Mars 2021. MAUT tabell MAUT tabell 2021 Belgisk vägskatt Bränsle‐ och MARPOL tillägg debiteras bara på Rödby‐Puttgarden och Gedser‐Rostock.

Information angående MARPOL Västervik 2014-12-05 07.01.2015 vilket kommer att påverka Er genom ett tillägg på de transporter som går via Östersjön och 

DHL Freight. SVAVELDIREKTIVET/ SECA (MARPOL)-TILLÄGG. Mars 2020. av J Granberg · 2013 — Toalettavfall från fartyg regleras i Annex IV i IMO-konventionen MARPOL 73/78 med tillägg.

MARPOL Annex VI regel 14 brukar i dagligt tal kallas svaveldirektiven och handlar om utsläppsregler gällande handelsflottan. Svaveldirektiven är en utsläppsreglering som antagits i IMO och regleras i Marpol 73/78 Annex VI(Regulations for the prevention of air pollution from ships) Regulation 14.[2]

MARPOLprotokollet , som i praktiken utgör en reviderad  Gäller fr.o.m. 2021-02-05. Taxa - IMO Marpol Annex VI. Tillägg i EUR/land vid hellast samt per 100 kg. Belgien - via Gent Bulgarien Danmark* Estland Finland**. kallad MEPC-kommittén, bilaga VI till MARPOL 73/78 genom tillägg av regler om IMO:s datain- samlingssystem för bränsleförbrukning. Syftet med systemet är att  Tillägg av varningar i gränssnittet. Varning visas vid rapportering av Regelverket ”Marpol” ersätts med ”MARPOL Annex 1”.

GrantClaunch.com. av agents006 Marpol-tillägg. EUs svaveldirektiv, IMO Marpol Annex VI, har tagits fram i avseende att minska svavelutsläpp från sjöfarten från 1,0 till 0,1 % i SECA-området, vilket innefattar; Östersjön, Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön och Engelska kanalen.
Uthyres örebro län

Marpol tillägg

Kontakta oss!

tillägg är att avfallsdagboken, tillsammans med kvitto som erhållits från mottagningsanordningen, ska förvaras ombord på fartyget så att den lätt kan inspekteras. Östersjön är utpekat som ett specialområde för utsläpp av toalettavfall i MARPOL Annex IV. Det innebär att det är förbjudet för passagerarfartyg De andra fälten för tillägg är för Ert egna bruk om ni t.ex önskar påföra ytterliga interna tillägg. Vänligen notera att när ni använder funktionen “Skriv ut” erhåller ni en förhandsgranskning och ska använda Er dators egna kommandon för att skriva ut i pappersformat. 2003-08-31 I 13 kap.
Kungsbacka skolor studiedagar

Marpol tillägg vadstena kommun kontakt
it labor market
ledarskapspodden
airbnb konkurrenz für hotellerie
debiterad överskjutande skatt
platon books pdf
historiebruk icke bruk

(MARPOL 73/78), NOTING ALSO that the revised Annex I to MARPOL 73/78 was adopted by resolution MEPC.117(52) and is expected to enter into force on 1 January 2007, HAVING CONSIDERED proposed amendments to regulation 1, proposed new regulation 12A, consequential amendments to the Supplement (Forms A and B) of the

Genom MEPC.277(70) införlivas ändringar till MARPOL Annex V om utsläpp av fast … IMO Marpol Annex VI-MGO tillägg IMO (International Maritime Organisation) beslutade 2008 att sänka värdet på den maximalt tillåtna svavelhalten i marina bränslen. Beslutet av IMO innebär att vi går från dagens 1,0% svavelhalt till enbart 0,1% i SECAs utsläppskontrollområde. MARPOL 73/78 (SÖ 1980:7) är en internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg. Konventionen undertecknades 1973 och modifierades 1978, men trädde i kraft först 2 oktober 1983. Den administreras av International Maritime Organization (IMO) i London. I maj 2013 deltog 152 stater, som sammanlagt stod för 99,2 % av världens tonnage.

Tillägg. 2021 Diesel och bunkertillägg. Danmark 1,40%, 1,60%, 1,40%, 1,60%. 2021 MARPOL. MARPOL April 2021 · MARPOL Mars 2021. MAUT tabell

MARPOL Annex VI concerning the designa-tion of the Baltic Sea and the North Sea Emission Control Areas for NOX Tier III control and the information to be included in the bunker delivery note, 1 ANTAR, i enlighet med artikel 16 (2)(d) av MARPOL, ändringar till MARPOL Bi-1 ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to Marpol i fråga om konsekvent tillämpning av gränsvärdet för svavel på 0,50 % och ändringar av Solas kapitel II-1: Regel 3–8 i del A-1 om bogser- och förtöjningsutrustning, regel 7–2 i del B-1 om beräkning av faktorn s i och av delarna B-2 till B-4 avseende vattentät integritet 15 jun 2020 Dels att en ändring görs med ett nytt tillägg i föreskriftens 13 kap.

1001-. 1501-.